Sertifiseringer - ISO

Vi tar kvalitet på alvor, og bygger løsninger som skal fungere sømløst. 

Northcom ønsker å være en pådriver og en rådgiver for det grønne skiftet innen de områdene hvor vi leverer produktløsninger. Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftmål, og gjøre det vi kan for å sammen nå de målene.
Vi har fokus på å jobbe frem løsninger som innebærer gjenbruk av materialer, gjennom leverandører og produsenter vi allerede jobber nært sammen med. Vi jobber også med at våre samarbeidspartnere skal ha samme fokus på klare mål for og om en bærekraftig produksjon. Ved å benytte oss av kvalitetsprodukter med lang levetid, som kan gjenbrukes eller gjenvinnes på en god måte.
Vi ser verdien av å ha god og riktig utdanning, og satser på å løfte de ansatte opp kunnskapsmessig, noe som også er viktig med tanke på viktigheten av god kompetanse i bruksområdene våre produkter benyttes.

Vi i Northcom AS er ISO9001 og ISO14001 sertifisert for å sikre arbeidet vårt med blant annet miljø og kvalitetssystemer.

Å oppfylle disse standardene er strategisk viktig for Northcom ettersom disse sertifiseringene gir kundene våre merverdi i form av sikring av tjenestene vi leverer.
  Iso.png
Vårt bærekraftsarbeid

Vårt bærekraftsarbeid følger, og er basert på, FNs Agenda 2030 som består av 17 globale mål for bærekraftig utvikling som tar sikte på å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringer og skape fredelige og trygge samfunn. Les mer her!

Bærekraft.png

4. God utdanning
Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere får utvikle egen kompetanse på det vi produserer og produktene vi leverer til våre kunder, samt legge til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg og øke sin generelle kompetanse.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Vi utfordrer og legger til rette for at våre medarbeidere får arbeidsoppgaver som passer og utfordrer deres kompetanse. Vi skal, som bedrift, fortsette å vokse og være bærekraftig økonomisk for å skape en trygg arbeidsplass for våre ansatte, og vi skal være en bærekraftig leverandør for våre kunder i mange år.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere kan ta del i den daglige driften for å skape innovative produkter og tjenester som vi kan tilby våre kunder som leverandør. Vi ønsker å være en pådriver for en bærekraftig omstilling av næringslivet der vi med en effektiv bruk av ressurser og miljøvennlig teknologi og produksjon bidrar til å gjøre næringslivet mer bærekraftig. Med en liten andel av egen produksjon og lagerbeholdning i Oslo kan vi levere direkte fra oss til sluttkunde, og dermed redusere klimaavtrykket.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi har fokus på at våre materialer kan gjenvinnes og gjenbrukes. Vi etterstreber å tilby produkter der størst mulig andel av materialer som er benyttet under produksjon kan gjenvinnes. Vi setter klare og tydelige mål for å redusere avfallsmengden før, under og etter produksjon, og vi etterstreber å være en pådriver for bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser.

17. Samarbeid for å nå målene
Vi på Northcom vet at vi ikke kan nå bærekraftmålene alene, men om vi – med våre ansatte, partnere, kunder og leverandører jobber sammen for å nå målene, så bidrar vi med det vi kan. Ved å sette klare og tydelige krav til våre partnere, kunder og leverandører samtidig som vi i det daglige setter søkelyset på hva vi kan gjøre for å bidra for å nå målene, så gjør vi det vi kan.

Sammen gjør vi en forskjell!


KONTAKT OSS

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×