Markeder

Nødetater

Northcom er en sentral leverandør av utstyr til bruk i Nødnett. Våre løsninger brukes av alle aktører i Nødnett, fra brann, politi og helse til frivillige organisasjoner. Som en del av Tetra Forum-styret utvikler vi standarden til fremtidens behov.

Kommunikasjonsløsninger for politi, brannvesen og ambulanse er en kjerne av Northcoms virksomhet – og vi er en viktig del av overgangen til mer datatrafikk ut til kjøretøyer over hele landet.

Gjennom Nødnett er Northcom en av en håndfull leverandører av utstyr til nødetatene over hele Norge. Vårt utstyr har sikret trygg kommunikasjon i krevende situasjoner siden åpningen av Nødnett i 2015.

Når ambulansen er på vei til pasienten, eller politiet må rykke ut, er man hundre prosent avhengig av at sambandet fungerer som det skal. Kravet til leverandører i Nødnett er ganske enkelt at det skal funke. Alltid. I løpet av et tredels sekund etter at noen gjør et anrop, skal forbindelsen være oppe.

Stadig flere av våre kunder kjøper mer avansert utstyr, blant annet radioutstyr som brukes av røykdykkere – og som fungerer selv om brukeren befinner seg i en brennende bygning full av røyk.

Uansett hvilken krevende situasjon nødetatene står i, så har vi løsningene som sikrer at kontakten med omverdenen fungerer som den skal.

Mer mobilitet

Etter hvert som teknologien tillater det, blir stadig mer av informasjonen man sitter på når et oppdrag skal løses flyttet ut i bil. Det betyr at kravene til dataoverføring blir stadig større, og sammen med våre leverandører syr Northcom sammen de løsningene som skal til for å sikre trygg informasjonsflyt.

Bredbåndstjenester i felt blir en stadig viktigere leveranse for oss – og sammen med det blir boksene som sikrer at man har oppetid uansett hvor i landet man er, stadig bedre.

Dette løses blant annet med å sikre at hvert av apparatene som er i felt kan bruke nettverk fra forskjellige leverandører, koble seg opp på satellittnettverk når man trenger – og benytte den beste båndvidden tilgjengelig til enhver tid – samtidig som man sikrer at byttingen fra nettverk til nettverk skjer uten at brukeren merker det.

Med introduksjonen av 5G blir det mulig å sikre enda flere digitale tjenester ute i felt, og man ser allerede at informasjonsflyten ut til en ambulanse eller politibil dreier seg om stadig tyngre data – enten det er levende bilder eller annen kritisk kommunikasjon som må ut til de som er i felt.

Kjøperne av brorparten av utstyret til Nødnett er høykompetente, og stiller strenge krav til oss som leverandør. Men det finnes også brukere som trenger mer rådgivning om hvilket utstyr som trenges til deres behov. Hos Northcom kan man få løst alle behov.

Nye tjenester for en ny tid

Teknologiutviklingen på kommunikasjonsfeltet skjer lynraskt – og en av de store omskiftningene på Nødnett-feltet er såkalt «over the air programming». Det vil bety store innsparinger for kundene som har betydelige mengder utstyr i bruk. I praksis eliminerer man behovet for å ta inn utstyr for kritiske oppgraderinger – fordi man kan løse alle oppdateringer av utstyret mens det er ute i felt.

I dag leverer Northcom omtrent 50 prosent av radioutstyret som brukes av nødetatene over hele Norge. Nesten 30 000 brukere har utstyr levert av oss i dag.

Utover å ha fullt fokus på utviklingen av det nasjonale Nødnettprosjektet, jobber vi aktivt som tilbyder av Tetraløsninger for industri, bygg- og anlegg, offshore og transport. Vi fører ledende produkter innen både DMR, Tetraterminaler, basestasjoner og integrerte løsninger. Det er særlig i forhold til satsingen på Tetra at vi som en del av Northcom Solutions har en strategisk fordel. Northcom har vært representert i Tetra Forum styret fra 2008.

I tillegg til selve kommunikasjonsutstyret leverer Northcom også alt som trengs av stropper, bæreutstyr og løsninger som gjør bruken av kommunikasjonsutstyret lettere.

I fremtiden ønsker vi nye kunder velkommen til oss, for at vi sammen skal klare å bygge de løsningene de trenger for å løse sitt samfunnsoppdrag.

 

LES MER
Forsvaret

I 2019 inngikk Northcom tidenes største avtale for radiokommunikasjon med Forsvaret. I dag jobber vi sammen med Forsvaret for å utvikle løsninger som sikrer ubrytelig, sikker kommunikasjon, som gir økt operabilitet og effektivitet i felt.

Northcom er en stolt leverandør av sambandsløsninger til Forsvaret gjennom 30 år. Sammen med Forsvaret arbeider Northcom for å finne løsninger som løfter høyteknologien ut i felt – og sikrer digitaliseringen av forsvarssektoren, samtidig som vi øker sikkerheten og effektiviteten.

Gjennom årtier har Northcom opparbeidet seg teknologiforståelse og kompetanse som vi bruker for å levere de beste helhetlige kommunikasjonsløsningene til våre kunder.
I 2019 signerte Northcom en rammeavtale med Forsvaret til en verdi av 208 millioner kroner, som er den største kontrakten på radiokommunikasjon i Norge noensinne.
Forsvaret stiller de strengeste krav til tilgjengelighet under svært krevende forhold. Man er nødt til å ha vedvarende oppetid uansett hvor man befinner seg – enten det er på Finnmarksvidda midtvinters, eller i fjordene på Vestlandet på sommerstid. Trygghet for at sambandet er trygt uavhengig av om man er på operasjon nær Rena eller i Irak.
Northcom har levert mye av utstyret som brukes av Forsvaret i dag – og vi er engasjert i utviklingen av systemene som skal sikre at man tar steget inn i den nye teknologiske tidsalderen på en trygg og god måte, og som gir tidsriktig materiell sammen med økt operativ kapasitet.

Fremtidens utstyr nå

Nye standarder innen digital kommunikasjon gir Forsvaret unike muligheter til bedre ressursutnyttelse, bedre frekvensutnyttelse og andre funksjonaliteter som bedrer den operative evnen.
Siden Northcom fikk den første avtalen med Forsvaret i 1987 har verden blitt snudd på hodet flere ganger teknologisk. Man har gått fra å snakke om kommunikasjon som radio og telefon, til dagens raske datakommunikasjon med muligheter for strømming og mottak av levende bilder i felt, enten det er fra en UAV i luften eller en soldats hjelmkamera.
Arbeidet vi gjør i dag sikrer at man får holdt liv i eksisterende materiell, mens innmaten oppgraderes til 2020-standard, og er klare for videre liv inn i fremtiden.
Mens man tidligere kjøpte radioer med en gitt levetid, kjøper man i dag utstyr som kan gis nytt liv gjennom programvareoppdateringer – og settes i stand til å gjøre stadig nye oppgaver mange år etter anskaffelsen er gjort.

Generasjonsskifte

I store organisasjoner er det å bytte ut alt utstyr samtidig krevende både logistisk og finansielt. En av de store utfordringene er derfor å klare å integrere gammelt og nytt utstyr, slik at det fungerer sammen sømløst – samtidig som man ivaretar sikkerheten og integriteten til sambandet.
Det er kjernen i arbeidet Northcom i dag gjør sammen med Forsvaret.
Fremtiden innen kommunikasjon handler i stor grad om introduksjonen av 5G. De riktige løsningene vil kunne se en ny revolusjon i kapasiteten og sikkerheten sammenlignet med tradisjonelt utstyr.
Det å lage sikre løsninger som kan benyttes på eksisterende utstyr er nøkkelen til effektiv utnyttelse av mulighetene teknologien gir oss. Det vi leverer er konstant oppetid så lenge det finnes nett, enten det er snakk om fibernett, mobilnett eller radiosignaler.
Våre løsninger brukes i dag av marinen, hæren og luftforsvaret. Vi leverer alt fra basesamband ned til radioapparatene til den enkelte soldat.
I dag leverer Northcom sikre og ubrytelige nettverksløsninger som muliggjør at gamle radioer fungerer på dagens mobile nettverksløsninger, og sikrer at man kan ha bilder fra en UAV i felt, på samme nettverk som man har radio fra soldaten som er avhengig av informasjonen videobildene gir.

LES MER
Olje og gass

Norges viktigste næring stiller spesielt strenge krav til sikker bruk av radiokommunikasjon. Sammen med våre kunder har vi utviklet fremtidens løsninger, som sikrer rikere kommunikasjon på plattformer der sikkerheten står i sentrum.

Olje og gass-næringen har de strengeste krav til trygge og stabile løsninger for kritisk kommunikasjon. Utstyret skal fungere under de mest ekstreme forhold. Northcom sørger for kommunikasjonsløsninger som aldri faller ut, samtidig som de overholder standarder for telekommunikasjon på sokkelen. Det er viktig for arbeidernes sikkerhet.


Olje og gass er Norges mest verdiskapende bransje, og sysselsetter cirka 225.000 personer. Sikkerhet er førsteprioritet i alle ledd. Trygg kommunikasjon mellom ansatte på rigg og inn mot land er en sentral del av dette. Northcom leverer løsninger med garantert oppetid, utstyr i samsvar med alle standarder, og tilpasser enhver løsning til ulike behov.

Behov for trygt kommunikasjonsutstyr

Et viktig kriteria for alt kommunikasjonsutstyr på plattform, er at det skal være eksplosjonssikkert. Bransjen har tradisjonelt brukt radiosamband, med Tetra-standard. Northcom har jobbet med denne type systemer til olje- og gassnæringen siden 2005, og ser nå en dreining mot behov for smarte enheter. En wifi-tilkoblet smartenhet med kamera gir mye større muligheter for kommunikasjon, både på riggen og inn mot land, enn tradisjonell radio.
Det har tatt tid for leverandørene å utvikle eksplosjonssikre smartenheter som oppfyller alle sikkerhetskrav og tåler vær og vind, men løsningene er nå på plass hos flere av våre kunder. Northcom leverer både sambandsløsningene og nettverket som får tradisjonell radiokommunikasjon og smarte enheter til å kommunisere sømløst. En sentral del av løsningen er det vi kaller unbreakable connectivity. Samme hvor arbeidere befinner seg, skal utstyret ha nettverkstilgang og sørge for trygg og sikker kommunikasjon. I dag har Northcom langsiktige rammeavtaler med selskaper som Aker BP, ConocoPhilips og Maersk, både for denne og andre typer teknologi.


Nye krav til telekommunikasjon på norsk sokkel

Fra 1.1.2021 gjelder en ny standard for telekommunikasjon på norsk sokkel, NORSOK T-101. I tillegg til å videreføre tidligere krav i standarden, har det tilkommet nye krav, som blant annet krever at opptak av samband mellom plattform og helikopter lagres i 30 dager. Northcom jobber tett opp mot bransjestandarden og utvikler våre løsninger for å håndtere nye krav, og sikrer at våre kunder har løsninger som oppfyller disse.


Sikre nettverk for hjemmekontor og remote working

I løpet av 2020 ble behovet for hjemmekontor- og remote worker-løsninger aktualisert. Olje og gass er en næring som håndterer mye sensitiv og virksomhetskritisk informasjon, noe som stiller andre krav til hjemmekontorløsninger enn hos den jevne virksomhet. Northcom sikrer sømløs kommunikasjon med hjemmekontorene via krypterte løsninger som bygger bro mellom radiosystemer og PC-er, slik at man kan kommunisere kryptert og sikkert, uansett hvor de ansatte befinner seg.
Samtidig er det restriksjoner på reising, noe som er en utfordring på grunn av begrenset tilgang på kvalifisert vedlikeholds personell. Northcom ser økt etterspørsel etter vår remote worker-koffert fra Peplink, som sørger for at teknikere ikke trenger å forflytte seg for å utføre jobben. Dette er en koffert med ruter, batterier, kamera med skjerm og bærbart kamera med ørepropp. Hvem som helst kan med dette utstyret ta seg frem til det som skal inspiseres, sende informasjon tilbake til teknikeren i sanntid, som kan instruere hva som må gjøres eller hvordan jobben skal utføres. Med støtte for satellittsignaler, kan dette også gjøres på ekstreme lokasjoner, enten det er en oljerigg eller et skip langt til havs.


Systemer som løser kundens utfordringer

Northcom har over 70 års erfaring med løsninger som sikrer kritisk kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at kundene har sikre, krypterte løsninger for trygg kommunikasjon, uansett lokasjon. Vi syr sammen de løsningene som løser kundens utfordringer, uten å være leverandørlåst. Vi starter alltid med å få forståelse for kunden og deres behov, før vi anbefaler løsning basert på vår kunnskap og erfaring. Vi har ikke som mål at dere skal skifte ut alt utstyr, men utnytte eksisterende løsninger i størst mulig grad, samtidig som dere blir klare til å møte fremtidens utfordringer.
Vi jobber aktivt som tilbyder av Tetraløsninger for industri, bygg- og anlegg, offshore og transport. Vi fører ledende produkter innen både DMR, Tetraterminaler, basestasjoner og integrerte løsninger. Det er særlig i forhold til satsingen på Tetra at vi som en del av Northcom Solutions har en strategisk fordel. Northcom har vært representert i Tetra Forum styret fra 2008. Foruten radiokommunikasjon er vi også en betydelig aktør innen sikker trådløs kommunikasjon gjennom 4G/5G (LTE) og mobile rutere.

LES MER
Energi og Shipping

Shippingnæringen stoler på Northcoms løsninger for å sikre kritisk kommunikasjon uansett hvor i verden skipene befinner seg.

Få norske næringer har større utfordringer knyttet til kritisk kommunikasjon enn shipping. Enten skipene befinner seg langs norskekysten eller ute på det åpne havet, er de avhengige av kontinuerlig nettverkstilgang. Northcoms løsninger sørger for at kritisk kommunikasjon alltid kan utføres på sikre og krypterte linjer – uansett hvor skipene er i verden.


Den norske shipping industrien omfatter over 200 rederier som utgjør verdens 5. mest verdifulle skipsflåte. Bransjens skip fordeler seg på områdene deep sea, nærskipsfart og offshore-rederier, hvilket betyr at norske skip befinner seg over hele verden, enten langs norskekysten, i internasjonale farvann og i oppdrag for oljeindustrien i Nordsjøen. Den felles utfordringen for alle typer skip, uansett lokasjon, er nettverkstilgang. De er avhengige av nettverk for å utføre kritisk kommunikasjon, selv i områder hvor nettdekningen er sparsom.


Kontinuerlig nettverkstilgang til havs

Basert på årelang erfaring og opparbeidet kompetanse om kritiske kommunikasjonsløsninger, samarbeider Northcom med kundene for å levere løsninger til norske skip som sikrer lønnsomhet, effektivitet og tilgjengelighet. Tradisjonelt har bransjen hatt et behov for samband og radiokommunikasjon. Digitaliseringen av shippingbransjen stiller nye krav til fremtidsrettede systemer og kontinuerlig internettilgang.
Skipets natur er å være i forflytning, gjerne i farvann med dårlig dekning. Vi leverer en unik løsning i samarbeid med Peplink som sikrer at skipet sømløst kan koble seg på den beste tilgjengelige nettkoblingen, uten at man merker at det skiftes operatør. Den gamle løsningen for dette, er store permer med simkort som måtte skiftes ut fra lokasjon, noe mange skip fortsatt har i dag. Vårt system med multi-simkort-rutere optimaliserer nettverkstilgangen, slik at man alltid er tilkoblet det beste nettet, uansett lokasjon.
Ute på det store havet, er det satellitt som gjelder. Alle vet at nettverket her er dyrt og langsomt, men ruteren bruker de tilkoblingene som er tilgjengelige for å sikre så rask og kostnadseffektiv tilkobling som mulig. Administrasjonssystemet sikrer at man kun prioriterer det som er kritisk kommunikasjon for skipet, slik at man kun kommuniserer det som er nødvendig, og at båndbredden brukes til riktige formål.


Kritiske kommunikasjonsløsninger blir til i dialog om kundens behov

Løsningene for kritisk kommunikasjon utarbeides alltid i tett samhandling med deg som kunde rundt deres behov. Northcom har fulgt utviklingen av teknologi på dette området i hele 70 år, og skal alltid kunne tilby den nyeste teknologien som best løser deres utfordringer.
Dersom du som kunde velger en service-avtale med oss, kan Northcom drifte systemet. Med utgangspunkt i avtalen får dere en garantert oppetid, trygg og kryptert kommunikasjon, samt overvåking av systemene, oppfølging og nødvendige programvareoppdateringer.


Digitalisering av shippingbransjen er nødvendig for fremtidens skip

Shippingbransjen har lange tradisjoner i Norge, og mange har fortsatt kommunikasjonsløsninger med gammel teknologi. Bransjen er i en stor digitaliseringsprosess, hvor det er behov for utskiftning av gammelt utstyr for å bli klar for fremtiden. Myndighetene stiller mange krav til kommunikasjonen til havs, og gode og fremtidsrettede løsninger gjør det enklere å imøtekomme dem.
Fremtiden innen kommunikasjon handler mye om 5G. Mange rederier ønsker å styre større deler av operasjonene fra land, noe som stiller høye krav til nettverkstilgang og hastighet. I tillegg er det en utvikling mot autonome skip, som vil være helt avhengig av 5G for å kunne realiseres i stor skala.
Løsningene Northcom leverer til shipping og offshore i dag, er modulbaserte, og vil alltid kunne bygges ut. Løsninger for kritisk kommunikasjon er kostbare, og vi ønsker at våre kunder skal kunne benytte eksisterende teknologi så langt det er mulig. Derfor kan alle løsninger bygges ut med 5G-moduler. De som velger løsninger fra Northcom vil være klare for 5G når det nye mobilnettet rulles ut for fullt.


Vindenergi til lands og til havs

Fornybar energi til lands og til havs er en del av energibransjen med store behov for trygg kommunikasjon. Løsningene som leveres til shipping og offshore, etterspørres også hos virksomheter som bygger ut vindmølleparker til lands og til havs. Både i utbyggings- og driftsfaser vil helhetlige, krypterte kommunikasjonssystemer være avgjørende for trygg og forsvarlig drift. Northcom jobber allerede med flere aktører på dette området, og er en løsningspartner som finner de riktige løsningene for hvert enkelt prosjekt.

Les mer om Havvind i artikkelen under:

LES MER
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×