Olje og gass

Olje og gass

Norges viktigste næring stiller spesielt strenge krav til sikker bruk av radiokommunikasjon. Sammen med våre kunder har vi utviklet fremtidens løsninger, som sikrer rikere kommunikasjon på plattformer der sikkerheten står i sentrum.

Olje og gass-næringen har de strengeste krav til trygge og stabile løsninger for kritisk kommunikasjon. Utstyret skal fungere under de mest ekstreme forhold. Northcom sørger for kommunikasjonsløsninger som aldri faller ut, samtidig som de overholder standarder for telekommunikasjon på sokkelen. Det er viktig for arbeidernes sikkerhet.


Olje og gass er Norges mest verdiskapende bransje, og sysselsetter cirka 225.000 personer. Sikkerhet er førsteprioritet i alle ledd. Trygg kommunikasjon mellom ansatte på rigg og inn mot land er en sentral del av dette. Northcom leverer løsninger med garantert oppetid, utstyr i samsvar med alle standarder, og tilpasser enhver løsning til ulike behov.

Behov for trygt kommunikasjonsutstyr

Et viktig kriteria for alt kommunikasjonsutstyr på plattform, er at det skal være eksplosjonssikkert. Bransjen har tradisjonelt brukt radiosamband, med Tetra-standard. Northcom har jobbet med denne type systemer til olje- og gassnæringen siden 2005, og ser nå en dreining mot behov for smarte enheter. En wifi-tilkoblet smartenhet med kamera gir mye større muligheter for kommunikasjon, både på riggen og inn mot land, enn tradisjonell radio.
Det har tatt tid for leverandørene å utvikle eksplosjonssikre smartenheter som oppfyller alle sikkerhetskrav og tåler vær og vind, men løsningene er nå på plass hos flere av våre kunder. Northcom leverer både sambandsløsningene og nettverket som får tradisjonell radiokommunikasjon og smarte enheter til å kommunisere sømløst. En sentral del av løsningen er det vi kaller unbreakable connectivity. Samme hvor arbeidere befinner seg, skal utstyret ha nettverkstilgang og sørge for trygg og sikker kommunikasjon. I dag har Northcom langsiktige rammeavtaler med selskaper som Aker BP, ConocoPhilips og Maersk, både for denne og andre typer teknologi.


Nye krav til telekommunikasjon på norsk sokkel

Fra 1.1.2021 gjelder en ny standard for telekommunikasjon på norsk sokkel, NORSOK T-101. I tillegg til å videreføre tidligere krav i standarden, har det tilkommet nye krav, som blant annet krever at opptak av samband mellom plattform og helikopter lagres i 30 dager. Northcom jobber tett opp mot bransjestandarden og utvikler våre løsninger for å håndtere nye krav, og sikrer at våre kunder har løsninger som oppfyller disse.


Sikre nettverk for hjemmekontor og remote working

I løpet av 2020 ble behovet for hjemmekontor- og remote worker-løsninger aktualisert. Olje og gass er en næring som håndterer mye sensitiv og virksomhetskritisk informasjon, noe som stiller andre krav til hjemmekontorløsninger enn hos den jevne virksomhet. Northcom sikrer sømløs kommunikasjon med hjemmekontorene via krypterte løsninger som bygger bro mellom radiosystemer og PC-er, slik at man kan kommunisere kryptert og sikkert, uansett hvor de ansatte befinner seg.
Samtidig er det restriksjoner på reising, noe som er en utfordring på grunn av begrenset tilgang på kvalifisert vedlikeholds personell. Northcom ser økt etterspørsel etter vår remote worker-koffert fra Peplink, som sørger for at teknikere ikke trenger å forflytte seg for å utføre jobben. Dette er en koffert med ruter, batterier, kamera med skjerm og bærbart kamera med ørepropp. Hvem som helst kan med dette utstyret ta seg frem til det som skal inspiseres, sende informasjon tilbake til teknikeren i sanntid, som kan instruere hva som må gjøres eller hvordan jobben skal utføres. Med støtte for satellittsignaler, kan dette også gjøres på ekstreme lokasjoner, enten det er en oljerigg eller et skip langt til havs.


Systemer som løser kundens utfordringer

Northcom har over 70 års erfaring med løsninger som sikrer kritisk kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at kundene har sikre, krypterte løsninger for trygg kommunikasjon, uansett lokasjon. Vi syr sammen de løsningene som løser kundens utfordringer, uten å være leverandørlåst. Vi starter alltid med å få forståelse for kunden og deres behov, før vi anbefaler løsning basert på vår kunnskap og erfaring. Vi har ikke som mål at dere skal skifte ut alt utstyr, men utnytte eksisterende løsninger i størst mulig grad, samtidig som dere blir klare til å møte fremtidens utfordringer.
Vi jobber aktivt som tilbyder av Tetraløsninger for industri, bygg- og anlegg, offshore og transport. Vi fører ledende produkter innen både DMR, Tetraterminaler, basestasjoner og integrerte løsninger. Det er særlig i forhold til satsingen på Tetra at vi som en del av Northcom Solutions har en strategisk fordel. Northcom har vært representert i Tetra Forum styret fra 2008. Foruten radiokommunikasjon er vi også en betydelig aktør innen sikker trådløs kommunikasjon gjennom 4G/5G (LTE) og mobile rutere.


KONTAKT OSS

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×