Northcom følger åpenhetsloven

Åpenhetsloven er et kortere navn for "Lov om åpenhet i virksomhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold", som trådte i kraft 1. juli 2022.

Formålet med loven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteytelse, og å sikre at offentligheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold."

Loven er basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra OECD-landene for å fremme ansvarlig virksomhet i alle sektorer. Retningslinjene stiller forventninger til virksomheter innen områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranserett, forbrukerinteresser og åpenhet. Retningslinjene forventer at virksomheter gjennomfører risikovurderinger (due diligence-vurderinger) og videre at tiltak blir iverksatt for å verne miljøet, respektere menneskerettighetene, sikre arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon i enhver form.

I Northcom-gruppen er vi opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør og vi hilser den norske åpenhetsloven velkommen og tar forpliktelsene som følger av denne lovgivningen på alvor.

I lenkene under kan du lese mer om hvordan Northcom følger åpenhetsloven:
Norsk versjon --> https://issuu.com/northcomsolutions/docs/nta_report_norwegian
Engelsk versjon --> https://issuu.com/northcomsolutions/docs/nta_report_english


KONTAKT OSS

Fyll ut skjemaet under, så vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×