Kommunikasjon blir bedre og viktigere i fremtiden

Hurtig utvikling i teknologien vil ha enorm betydning for den operative evnen til Forsvaret. Radiosystemer som både kan levere tale og bilde direkte til avdelingene i felt, og samtidig gjøre det mulig for Forsvaret å operere på samme løsninger som andre viktige samfunnsaktører er på vei. Midt i utviklingen står det norskættede selskapet Northcom.

Administrerende direktør Ronny Ledang forvalter en historikk som strekker seg 50 år tilbake i tid. Så lenge har Northcom levert kritiske kommunikasjonsløsninger i Norden og Norge. Nå er selskapet en viktig aktør når fremtidens kommunikasjonsløsninger skal innfases i Forsvaret.

Selskapet har gått fra å være en boksleverandør til å bli en løsningsaktør innen kritiske kommunikasjonsløsninger.

Lang forbindelse med Forsvaret

- Historikken til Northcom og Wireless Communication som vi også har vært kjent som er lang og god. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en unik kompetanse og erfaring som gjør oss til en viktig aktør når man skal finne de sikreste løsningene for kommunikasjon, sier administrerende direktør Ronny Ledang.

Northcom har gjennom de siste 30 årene gjort mange større oppdrag for Forsvaret – og i 2019 signerte selskapet en rammeavtale med Forsvaret til en verdi av 208 millioner kroner.

Leveransen består av flere delleveranser, blant annet 14.000 radioenheter til Heimevernet., men det som kanskje er mest spennende i arbeidet med Forsvaret handler om hvordan man kan bruke applikasjoner på smarttelefoner mot radiokommunikasjon, noe som kan bety mye for hvilke muligheter man har til å drive med mer enn bare talekommunikasjon i felt.

Nye standarder innen digital kommunikasjon gir Forsvaret unike muligheter til bedre ressursutnyttelse, bedre frekvensutnyttelse og andre funksjonaliteter som bedrer den operative evnen.

- Siden Northcom fikk den første avtalen med Forsvaret i 1987 har verden blitt snudd på hodet flere ganger teknologisk. Man har gått fra å snakke om kommunikasjon som radio og telefon, til dagens raske datakommunikasjon med muligheter for strømming og mottak av levende bilder i felt, enten det er fra en UAV i luften eller en soldats hjelmkamera, sier Ledang.

Innovasjonsarbeid er avgjørende

Nå jobber Northcom blant annet med prosjektet 5G Vertical INNovation Infrastructure (5G-VINNI), der målet er å øke bruken av 5G i hele Europa. I Norge er det Telenor som har lead, men en rekke aktører som Forsvarsmateriell, Thales og Ericsson er med.

- Det arbeidet som gjøres der vil være avgjørende for å løfte kommunikasjonskapasiteten til Forsvaret mange hakk. Man kan bruke det sivile 5G-nettet, og dermed få muligheter som man aldri før har hatt, sier Ledang.

- Prosjektet er et av flere der Northcom samarbeider med sentrale leverandører til forsvarssektoren, noe vi er veldig opptatt av. Det er viktig å hente inspirasjon og kunnskap på tvers av industrien, sier Ledang.

Erfaringene fra Northcoms arbeid for Nødnettet, ambulansetjenesten over hele landet og ikke minst Forsvaret og politiet gjør at man har en egen forståelse av hva som skal til. Når en ambulanselege i Kåfjord, med de dekningsutfordringer som finnes der, trenger hjelp fra spesialister på Universitetssykehuset i Nord-Norge, finnes det løsninger som effektivt gjør det mulig å overføre live videobilder og dermed øke felles situasjonsforståelse betraktelig.

Erfaringene derfra gjør det også mulig å tilby løsninger for det sivile samfunnet. Blant annet har Northcom nylig inngått en avtale med transportselskapet Boreal. De får også bistand 24/7 fra Northcoms Security Operations Center, som overvåker nettsystemene.

- Vi tror på å lage de løsningene kundene etterspør ved å bruke både det som er tilgjengelig hyllevare, men også å utvikle nye måter å gjøre ting på, avslutter Ledang.

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×