Gudbrandsdal Energi Nett AS knytter seg til Nødnett

Over en lengre periode har Gudbrandsdal Energi Nett AS (GE Nett) støtt på stadig flere utfordringer ved å holde det gamle VHF-baserte radiosambandet operativt på en velfungerende måte. Etter nøye vurderinger fant de det nødvendig med ny teknologi for å møte sine daglige behov. GE Nett har nå fått knyttet seg opp mot Nødnett som internt samband, med moderne produkter fra Sepura levert av Wireless Communication.

Bakgrunn
Som en del av Gudbrandsdal Energi-Konsernet, eier og drifter GE Nett strømnettet i kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt en del av Sel-kommune. Hovedkontoret ligger på Vinstra. GE Nett har omlag 20.000 nettkunder og et nettområde på ca. 3.700 km2 , et område som omfatter både dalen og de tilliggende fjellområdene. Et robust og pålitelig samband er en forutsetning for å kunne drive sikkert og effektivt.

GE Nett brukte tidligere et VHF-basert, analogt radiosamband. Det ble stadig mer krevende å holde dette sambandet operativt, blant annet på grunn av problemer med talekvalitet/forstyrrelser og tilgangen på reservedeler.
GE Nett stod overfor et valg, i likhet med mange andre energiselskaper: Bygge et eget, nytt digitalt samband eller knytte seg opp mot Nødnett?

I forbindelse med en beredskapsøvelse høsten 2018, ønsket derfor GE Nett å teste ut Nødnett-terminalene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var positive til dette, og bistod med god opplæring i forkant, utlån av terminaler, samt bistand under øvelsen. I etterkant av øvelsen ble det vurdert at Nødnett var bedre både på talekvalitet og dekning.

Helhetsløsningen fra Wireless Communication
Det ble besluttet å starte et prosjekt med mål om å innføre Nødnettet som det nye interne sambandet. Prosjektleder Nils Ormvold opplyser at prosjektet startet høsten 2018 og samarbeidsavtalen med DSB ble signert 21.02.2019. Tilbudsforespørsel på leveranse av terminaler og nødvendig tilbehør hadde dette overordnede kravet: GE Nett ønsker tilbud på godt og fremtidsrettet utstyr for å kunne ta i bruk nødnett som driftsradio.

Wireless Communication AS tilbød utstyr fra engelske Sepura. Etter en grundig evaluering av tilbudene ble Wireless Communication valgt som leverandør.

- Etter 4 måneder med bruk av Sepura sine modeller, SC20 og SC21, er vår erfaring at radiokommunikasjonen leverer klar og tydelig lyd til enhver tid. Modellene er robuste og svært funksjonelle. Hverdagen vår er avhengig av robuste radioer som tåler en trøkk, og det har vi fått fra Wireless, sier driftstekniker Svein Roger Aanstad.

- Resultatet er en helhetsløsning vi er meget fornøyd med
Overgangen fra VHF-basert radiosamband til Nødnett har gjort det enklere for GE Nett å gjennomføre sine daglige arbeidsoppgaver. Implementeringen og bruk av Wireless Communication sine produkter fra Sepura har vist seg å løse de utfordringene GE Nett tidligere hadde.

- Vi føler oss godt ivaretatt av Wireless Communication og har store forventninger til deres servicesenter og support. Resultatet er en helhetsløsning vi er godt fornøyd med, avslutter Svein Roger Aanstad.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×